Tebis ATÖLYE

TEBIS ATÖLYE  ÇÖZÜMLERİ

Tebis atölye çözümleri proje teslim sürelerinin güvence altına alınması ve kısaltılmasına yardımcı olur. Örneğin; Tebis Viewer modüllerini kullanarak dökümantasyon ve imalat için hazırlanan zaman alıcı 2B çizimleri ortadan kaldırabilirsiniz.   Mevcut tezgahların kinematikleri ve boyut limitleri işin başından itibaren hesaba katılabildiği için Tebis simulatörlerinin sanal tezgah modelleri ile kullanımı NC programlama ve imalatta olağanüstü tasarruflar sağlayacaktır.   Simülatör teknolojisi, tezgah operatörlerinin işlerini daha detaylı olarak görmelerine ve NC programcıların hazırlık çalışmalarını daha iyi anlamalarına  da yardımcı olur.

Tebis shoop floor çözümlerini içeren ürünler:

  • Simülatör istasyonları
  • DNC istasyonları

Sanal tezgahlar kesme proseslerini optimize eder ve hataları en aza indirir

Simülatörlerin Tebis süreç zincirine entegre edilmesi tüm tezgah parkınızın sanal tezgahlar formunda gerçekçi bir şekilde temsilini sağlar ve NC programlama, mekanik imalat aşamalarında kullanılır.  Tüm tezgah bileşenlerinin eksiksiz çarpışma kontrolü ve eksen limit anahtarlarının gözetimi ile takım yollarının gerçekçi olarak simülasyonunu sağlar ve süreç güvenliğini arttırır.

NC programlama sonrası yapılabilen

  • bağlama, tezgah kafası, işleme sırası değişiklikleri

  • kesici takım ve tezgah değişiklikleri

atölye ortamındaki esneklik ve hızınızı arttırır.

 

NC tezgahlara Viewer, Simülatör ve DNC istasyonları ile kod aktarımı

Atölye ortamında kullanılan tüm Tebis yazılım ürünleri NC tezgahlara doğru formatta kod aktarımı için tasarlanmıştır. Bu ise Tebis’in CAM iş istasyonlarının yanısıra Viewer, Simulator ve DNC istasyonlarına da entegre edilmiş universal post-processing konsepti ile mümkün olmaktadır.